LICEUM FUNDACJI SZKOLNEJ

NOWOCZESNY
WYMIAR
SZKOŁY

AKTUALNOŚCI

Najbliższy Dzień Otwarty - 22.03.2021

zapisy

darmowe warsztaty dla ósmoklasistów

szczegóły

zapisz się do licealnego newslettera

szczegóły

Kursy dla kandydatów do klasy I, czyli jak przygotować się do nauki w naszym Liceum

szczegóły

Liceum Fundacji Szkolnej

Nowoczesna szkoła tworzona we współpracy z ekspertami naukowymi.
W naszych działaniach łączymy:

01

Edukację na najwyższym poziomie uwzględniającą potrzeby związane z postępującą cyfryzacją oraz zmieniającym się rynkiem pracy, ze szczególnym naciskiem na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy.

02

Wsparcie rozwoju indywidualnego, umożliwiającego niezależne kształtowanie własnej drogi zawodowej i osobistej.

03

Rozwój kompetencji społecznych, koniecznych do sprawnego funkcjonowania w globalnej rzeczywistości.

Co nas wyróżnia?

Edukacja przyszłości

uczymy tego, co potrzebne w nowoczesnym społeczeństwie

(czytaj więcej)

Praktyczny wymiar edukacji

prowadzimy laboratoria tematyczne już od klasy I

(czytaj więcej)

Program zajęć

zwiększyliśmy liczbę godzin języka angielskiego, informatyki i matematyki

(czytaj więcej)

Indywidualizacja ścieżki edukacyjnej

dajemy możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych

(czytaj więcej)

Infrastruktura

zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych technologii

(czytaj więcej)

Zajęcia wyjazdowe

szansa na pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń

(czytaj więcej)

Kadra nauczycielska

współpracujemy z ekspertami naukowymi z różnych dziedzin

Nauczanie dwujęzyczne

wybranych przedmiotów nauczamy w języku angielskim. Oferujemy także drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)

30 lat historii Fundacji Szkolnej

to przede wszystkim:

  • wysoka jakość nauczania i wychowania
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
  • realizacja dziesiątek autorskich projektów edukacyjnych
  • najlepsi w swoich dziedzinach nauczyciele
  • otwartość na różne idee i światopoglądy
  • niepowtarzalna atmosfera…

Szkoły Fundacji Szkolnej są jednymi z pierwszych szkół niepublicznych jakie powstały w Warszawie i którym Kuratorium Oświaty i Wychowania nadało uprawnienia szkół publicznych. Rozpoczynając działalność 1 września 1990 r., najpierw jako liceum, a następnie gimnazjum, szkoły stały się pionierem w wyznaczaniu standardów nowoczesnej edukacji.

Wiemy co robić i jak, aby szkoła była miejscem wyjątkowym, otwierającym nowe horyzonty i dającym uczniom kompetencje niezbędne do kreowania świata.

REKRUTACJA

edukacja stacjonarna

XI 2020

kurs dla kandydatów
szczegóły

22 III 2021

(godz. 18.00)
Dzień Otwarty online
zapisy

do 18 IV 2021

składanie dokumentów
szczegóły

IV-V 2021

egzaminy
szczegóły

V 2021

wyniki rekrutacji

V 2021

podpisywanie umów o kształcenie

edukacja domowa

zapoznaj się z ofertą
edukacji domowej w naszej szkole

szczegóły

pobierz i wypełnij
potrzebne dokumenty

szczegóły

umów spotkanie
z dyrektorem szkoły
(zapisy telefonicznie 603 950 650)

podpisz umowę o kształcenie
w trybie edukacji domowej

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Fundacji Szkolnej w Warszawie

Informacje i rekrutacja – edukacja stacjonarna:

Izabela Nagpal
+48 604 099 653
liceum@fundacjaszkolna.edu.pl

Informacje i rekrutacja – edukacja domowa:

Marta Poruszek
+48 603 950 650
m.poruszek@fundacjaszkolna.edu.pl

Ankieta zgłoszeniowa
Newsletter

 FORMULARZ KONTAKTOWY