LICEUM FUNDACJI SZKOLNEJ

NOWOCZESNY
WYMIAR
SZKOŁY

Liceum Fundacji Szkolnej

Nowoczesna szkoła tworzona we współpracy z ekspertami naukowymi.
W naszych działaniach łączymy:

01

Edukację na najwyższym poziomie uwzględniającą potrzeby związane z postępującą cyfryzacją oraz zmieniającym się rynkiem pracy, ze szczególnym naciskiem na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy.

02

Wsparcie rozwoju indywidualnego, umożliwiającego niezależne kształtowanie własnej drogi zawodowej i osobistej.

03

Rozwój kompetencji społecznych, koniecznych do sprawnego funkcjonowania w globalnej rzeczywistości.

Co nas wyróżnia?

Edukacja przyszłości

uczymy tego, co potrzebne w nowoczesnym społeczeństwie

(czytaj więcej)

Praktyczny wymiar edukacji

prowadzimy laboratoria tematyczne już od klasy I

(czytaj więcej)

Program zajęć

zwiększyliśmy liczbę godzin języka angielskiego, informatyki i matematyki

(czytaj więcej)

Indywidualizacja ścieżki edukacyjnej

dajemy możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych

(czytaj więcej)

Infrastruktura

zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych technologii

(czytaj więcej)

Zajęcia wyjazdowe

szansa na pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń

(czytaj więcej)

Kadra nauczycielska

współpracujemy z ekspertami naukowymi z różnych dziedzin

Nauczanie dwujęzyczne

wybranych przedmiotów nauczamy w języku angielskim. Oferujemy także drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)

30 lat historii Fundacji Szkolnej

to przede wszystkim:

  • wysoka jakość nauczania i wychowania
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
  • realizacja dziesiątek autorskich projektów edukacyjnych
  • najlepsi w swoich dziedzinach nauczyciele
  • otwartość na różne idee i światopoglądy
  • niepowtarzalna atmosfera…

Szkoły Fundacji Szkolnej są jednymi z pierwszych szkół niepublicznych jakie powstały w Warszawie i którym Kuratorium Oświaty i Wychowania nadało uprawnienia szkół publicznych. Rozpoczynając działalność 1 września 1990 r., najpierw jako liceum, a następnie gimnazjum, szkoły stały się pionierem w wyznaczaniu standardów nowoczesnej edukacji.

Wiemy co robić i jak, aby szkoła była miejscem wyjątkowym, otwierającym nowe horyzonty i dającym uczniom kompetencje niezbędne do kreowania świata.

REKRUTACJA

1

25.IV.2020

Dzień otwarty (ul. Obrzeżna 12a, godz. 10.00)
2

08.V.2020

Termin składania dokumentów
3

16.V.2020

Egzamin pisemny (multitest), egzamin z języka angielskiego
4

17-20.V.2020

Rozmowy kwalifikacyjne
5

22.V.2020

Wyniki rekrutacji
6

29.V.2020

Termin podpisywania umów o kształcenie
7

VI/VII/VII 2020

Rekrutacja uzupełniająca

Wymagane dokumenty

– Świadectwo z klasy 7*
– Ankieta zgłoszeniowa (wersja online)
– Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (250 zł)
– Zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli jest)*
* kopie dokumentów sporządzamy na miejscu w momencie składania

Regulamin rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Fundacji Szkolnej w Warszawie

Ankieta Zgłoszeniowa

 FORMULARZ KONTAKTOWY