LICEUM FUNDACJI SZKOLNEJ

NOWOCZESNY
WYMIAR
SZKOŁY

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY

03.11.2020 O godz. 18.00 - online

ZAPISY

5.XI.2020
ROZPOCZYNAMY KURSY DLA KANDYDATÓW
DO KLASY I

Uwaga, w związku z sytuacją epidemiologiczną nastąpiła zmiana harmonogramu i formy warsztatów!

szczegóły

Liceum Fundacji Szkolnej

Nowoczesna szkoła tworzona we współpracy z ekspertami naukowymi.
W naszych działaniach łączymy:

01

Edukację na najwyższym poziomie uwzględniającą potrzeby związane z postępującą cyfryzacją oraz zmieniającym się rynkiem pracy, ze szczególnym naciskiem na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy.

02

Wsparcie rozwoju indywidualnego, umożliwiającego niezależne kształtowanie własnej drogi zawodowej i osobistej.

03

Rozwój kompetencji społecznych, koniecznych do sprawnego funkcjonowania w globalnej rzeczywistości.

Co nas wyróżnia?

Edukacja przyszłości

uczymy tego, co potrzebne w nowoczesnym społeczeństwie

(czytaj więcej)

Praktyczny wymiar edukacji

prowadzimy laboratoria tematyczne już od klasy I

(czytaj więcej)

Program zajęć

zwiększyliśmy liczbę godzin języka angielskiego, informatyki i matematyki

(czytaj więcej)

Indywidualizacja ścieżki edukacyjnej

dajemy możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych

(czytaj więcej)

Infrastruktura

zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych technologii

(czytaj więcej)

Zajęcia wyjazdowe

szansa na pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń

(czytaj więcej)

Kadra nauczycielska

współpracujemy z ekspertami naukowymi z różnych dziedzin

Nauczanie dwujęzyczne

wybranych przedmiotów nauczamy w języku angielskim. Oferujemy także drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)

30 lat historii Fundacji Szkolnej

to przede wszystkim:

  • wysoka jakość nauczania i wychowania
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
  • realizacja dziesiątek autorskich projektów edukacyjnych
  • najlepsi w swoich dziedzinach nauczyciele
  • otwartość na różne idee i światopoglądy
  • niepowtarzalna atmosfera…

Szkoły Fundacji Szkolnej są jednymi z pierwszych szkół niepublicznych jakie powstały w Warszawie i którym Kuratorium Oświaty i Wychowania nadało uprawnienia szkół publicznych. Rozpoczynając działalność 1 września 1990 r., najpierw jako liceum, a następnie gimnazjum, szkoły stały się pionierem w wyznaczaniu standardów nowoczesnej edukacji.

Wiemy co robić i jak, aby szkoła była miejscem wyjątkowym, otwierającym nowe horyzonty i dającym uczniom kompetencje niezbędne do kreowania świata.

REKRUTACJA

edukacja domowa

zapoznaj się z ofertą
edukacji domowej w naszej szkole

szczegóły

pobierz i wypełnij
potrzebne dokumenty

szczegóły

umów spotkanie
z dyrektorem szkoły
(zapisy telefonicznie 603 950 650)

podpisz umowę o kształcenie
w trybie edukacji domowej

edukacja stacjonarna

XI.2020

kurs dla kandydatów
(uwaga zmiana terminarza
i formy warsztatów)
szczegóły

03 XI 2021

dzień otwarty online
godz. 18.00
zgłoszenie

na kolejne dni otwarte
zapraszamy w styczniu i lutym

II-III.2021

składanie dokumentów
szczegóły

III-IV.2021

egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne

IV-V.2021

wyniki rekrutacji

IV-V.2021

podpisywanie umów o kształcenie

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Fundacji Szkolnej w Warszawie

Informacje i rekrutacja – edukacja stacjonarna:

Izabela Nagpal
+48 604 099 653
liceum@fundacjaszkolna.edu.pl

Informacje i rekrutacja – edukacja domowa:

Marta Poruszek
+48 603 950 650
m.poruszek@fundacjaszkolna.edu.pl

Ankieta Zgłoszeniowa

 FORMULARZ KONTAKTOWY