LICEUM FUNDACJI SZKOLNEJ

NOWOCZESNY
WYMIAR
SZKOŁY

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy
do nauki w trybie edukacji domowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Liceum Fundacji Szkolnej

Nowoczesna szkoła tworzona we współpracy z ekspertami naukowymi.
W naszych działaniach łączymy:

01

Edukację na najwyższym poziomie uwzględniającą potrzeby związane z postępującą cyfryzacją oraz zmieniającym się rynkiem pracy, ze szczególnym naciskiem na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy.

02

Wsparcie rozwoju indywidualnego, umożliwiającego niezależne kształtowanie własnej drogi zawodowej i osobistej.

03

Rozwój kompetencji społecznych, koniecznych do sprawnego funkcjonowania w globalnej rzeczywistości.

Co nas wyróżnia?

Edukacja przyszłości

uczymy tego, co potrzebne w nowoczesnym społeczeństwie

(czytaj więcej)

Praktyczny wymiar edukacji

prowadzimy laboratoria tematyczne już od klasy I

(czytaj więcej)

Program zajęć

zwiększyliśmy liczbę godzin języka angielskiego, informatyki i matematyki

(czytaj więcej)

Indywidualizacja ścieżki edukacyjnej

dajemy możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych

(czytaj więcej)

Infrastruktura

zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych technologii

(czytaj więcej)

Zajęcia wyjazdowe

szansa na pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń

(czytaj więcej)

Kadra nauczycielska

współpracujemy z ekspertami naukowymi z różnych dziedzin

Nauczanie dwujęzyczne

wybranych przedmiotów nauczamy w języku angielskim. Oferujemy także drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)

30 lat historii Fundacji Szkolnej

to przede wszystkim:

 • wysoka jakość nauczania i wychowania
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
 • realizacja dziesiątek autorskich projektów edukacyjnych
 • najlepsi w swoich dziedzinach nauczyciele
 • otwartość na różne idee i światopoglądy
 • niepowtarzalna atmosfera…

Szkoły Fundacji Szkolnej są jednymi z pierwszych szkół niepublicznych jakie powstały w Warszawie i którym Kuratorium Oświaty i Wychowania nadało uprawnienia szkół publicznych. Rozpoczynając działalność 1 września 1990 r., najpierw jako liceum, a następnie gimnazjum, szkoły stały się pionierem w wyznaczaniu standardów nowoczesnej edukacji.

Wiemy co robić i jak, aby szkoła była miejscem wyjątkowym, otwierającym nowe horyzonty i dającym uczniom kompetencje niezbędne do kreowania świata.

REKRUTACJA

nauczanie domowe od 1.IX.2020

1

Zapoznaj się

Zapoznaj się z ofertą edukacji domowej w naszej szkole
2

Przygotuj dokumenty

Pobierz i wypełnij potrzebne dokumenty - listę znajdziesz poniżej
3

Umów spotkanie

Umów indywidualne spotkanie z dyrektorem szkoły
(zapisy telefonicznie 603 950 650)
4

Podpisz umowę

Podpisz umowę o kształcenie w trybie edukacji domowej

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą, na podstawie którego Dyrektor Szkoły wydaje decyzję (zgodnie z ustawą Art.37 ust 1 Prawo Oświatowe)
 • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
 • zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19),
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (w przypadku dzieci rozpoczynających edukację domową po naszej szkole).

 

 

nauczanie stacjonarne od 1.IX.2021

1

X.2020

Rozpoczęcie kursów dla kandydatów na rok szkolny 2021/22
2

I-II.2021

Dni otwarte
3

II-III.2021

Składanie dokumentów
4

III-IV.2021

Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne
5

IV-V.2021

Wyniki rekrutacji
6

IV-V.2021

Podpisywanie umów o kształcenie

Wymagane dokumenty

– Świadectwo z klasy 7*
– Ankieta zgłoszeniowa
– Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (250 zł)
– Zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli jest)*
* kopie dokumentów sporządzamy na miejscu w momencie składania

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Fundacji Szkolnej w Warszawie

Informacje i rekrutacja – edukacja stacjonarna:

Izabela Dobrowolska
+48 604 099 653
liceum@fundacjaszkolna.edu.pl

Informacje i rekrutacja – edukacja domowa:

Marta Poruszek
+48 603 950 650
m.poruszek@fundacjaszkolna.edu.pl

Ankieta Zgłoszeniowa

 FORMULARZ KONTAKTOWY