BLOKI TEMATYCZNE

W naszym liceum dążymy do takiego dopasowania układu treści nauczania, aby omawiając wybrane zagadnienie z obszaru np. chemii, przyjrzeć się mu jednocześnie z perspektywy biologicznej, uwzględniając wiedzę zdobytą przez uczniów w danym temacie na obydwu przedmiotach. Tym samym odchodzimy od uczenia matematyki, fizyki, biologii czy chemii jako przedmiotów odizolowanych od siebie.

Uważamy, że silne granice przedmiotowe stanowią barierę w procesie edukacyjnym, a standardowe lekcje niepołączone w bloki tematyczne nie dają uczniom wystarczającej możliwości dostrzeżenia, zrozumienia i wykorzystania zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauki. Ogranicza to w istotny sposób rozwój ich umiejętności rozwiązywania problemów, bowiem problemy monotematyczne, związane z jednym przedmiotem, w świecie raczej nie występują. Zagadnienia, z którymi nasi absolwenci będą się stykać na co dzień w swoim życiu osobistym i zawodowym, wymagać będą jednoczesnego stosowania wiedzy z różnorodnych obszarów.

Dlatego też w liceum stosujemy w naszej praktyce dydaktycznej, interdyscyplinarne podejście do procesów uczenia, rozwijające wśród młodzieży, w systematyczny i świadomy sposób, kompetencje łączące rozumienie posiadanej wiedzy, umiejętności jej zastosowania oraz strategie radzenia sobie w różnorodnych – niejednokrotnie zupełnie dla nich nowych – sytuacjach, także w warunkach innych niż klasa szkolna.