DOKUMENTY EDUKACJA STACJONARNA

– Świadectwo z klasy 7*
– Ankieta zgłoszeniowa
– Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (250 zł)
Liceum Ogólnokształcące: 06 1540 1157 2115 5702 7764 0009 – tytułem imię i nazwisko kandydata
– Zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli jest)*
* kopie dokumentów sporządzamy na miejscu w momencie składania