DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

Do podstawowych założeń naszego liceum należy świadome kształtowanie pozytywnej, wspierającej ucznia, atmosfery w szkole. Jesteśmy bowiem przekonani, że efektywny proces edukacyjny (rozumiany jako stymulowanie oraz zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej i motywacji do działania) ma szansę zaistnieć tylko wtedy, gdy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, mają poczucie bycia zauważonym, szanowanym oraz wspieranym przez życzliwych dorosłych.

Wiemy, że w codzienności szkolnej realizacja celów edukacyjnych jest nierozłączna z działaniami o charakterze wychowawczym. Dlatego na co dzień, także na lekcjach przedmiotowych, dbamy u naszych uczniów o rozwój kompetencji oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych, które umożliwią im świadome wyrażanie swoich potrzeb, emocji i myśli oraz efektywne budowanie relacji i współpracę w grupie rówieśniczej.

Ważnym elementem naszych działań wychowawczych są, realizowane w ramach godzin wychowawczych, treningi i warsztaty z umiejętności miękkich rozwijające inteligencję emocjonalną młodzieży. Dodatkowo, wspieramy każdego ucznia poprzez realizację tutoringu – regularnych, indywidualnych spotkań z tutorem, czyli opiekunem towarzyszącym i wspierającym ucznia w rozwoju samoświadomości i samopoznaniu, poprzez wspólne przyglądanie się i omawianie bieżących zdarzeń z codzienności. Dla chętnych przewidujemy również możliwość rozwoju własnego potencjału poprzez pracę z coachem.