EGZAMINY

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Egzamin wstępny w naszej szkole podzielony jest na 3 części:

  • multitest (pisemny) 24.04.2021 – to zadania logiczne łączące elementy z różnych dziedzin nauki – 90 min.
  • język angielski (pisemny) 24.04.2021 – czyli reading, i use of english (grammar, vocabulary) w formie testu otwartego – 60 min.
  • rozmowa kwalifikacyjna (ustna) od 26.04.2021 – rozmowa na temat zainteresowań szkolnych i tych realizowanych w czasie wolnym, postaw społecznych, zaangażowania w życie społeczne, przyjaźni, pomysłów na rozwój osobisty… Istnieje również możliwość zadania komisji dodatkowych pytań odnośnie liceum. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie z kandydatem.

Egzaminy odbywają się w budynku Fundacji Szkolnej
przy ul. Obrzeżnej 12a w Warszawie.