REKRUTACJA

Rekrutacja do klas I  na rok 2022/23
Rekrutacja w naszej szkole podzielona jest na 3 części:

  • multitest kompetencyjny (w formie pisemnej)  – to zadania logiczne łączące elementy z różnych dziedzin nauki, wiedzy ogólnej, sprawdzające kreatywność ucznia oraz jego umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania – 90 min.
  • język angielski (w formie pisemnej) – to otwarte pytania problemowe sprawdzające poziom znajomości języka, umiejętność formułowania myśli i argumentacji – 60 min.
  • rozmowa kwalifikacyjna (online)  – to szansa na wzajemne poznanie się, okazja dla kandydata do zaprezentowania swoich pasji, zainteresowań, osobowości oraz miejsce na sprawdzenie na ile oczekiwania kandydata wobec edukacji są spójne z naszą koncepcją liceum. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie z kandydatem – 45 min.

Miejscem przeprowadzenia multitestu kompetencyjnego oraz części językowej jest budynek Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Szkolnej przy ul. Okopowej 59 w Warszawie, rozmowy kwalifikacyjne umawiamy w indywidualnych terminach i realizujemy online (zoom).

Masz pytania? Napisz do nas.