REKRUTACJA

Rekrutacja do klas I  na rok 2022/23

składanie dokumentów

 

Rekrutacja w naszej szkole podzielona jest na 3 części:

  • multitest kompetencyjny (w formie pisemnej)  – to zadania logiczne łączące elementy z różnych dziedzin nauki, wiedzy ogólnej, sprawdzają kreatywność ucznia i to jak radzi sobie z logicznym myśleniem i wnioskowaniem – 90 min.
  • język angielski  – czyli pytania sprawdzające, w praktyczny sposób, poziom znajomości języka angielskiego i wypowiedzi.
  • rozmowa kwalifikacyjna (online)  – rozmowa na temat zainteresowań szkolnych i tych realizowanych w czasie wolnym, postaw społecznych, zaangażowania w życie społeczne, przyjaźni, pomysłów na rozwój osobisty, umiejętności argumentacji. W czasie rozmowy istnieje również możliwość zadania komisji dodatkowych pytań odnośnie liceum. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie z kandydatem.

Miejscem przeprowadzenia multitestu kompetencyjnego oraz części językowej jest budynek Fundacji Szkolnej przy ul. Obrzeżnej 12a w Warszawie, rozmowy kwalifikacyjne umawiamy w indywidualnych terminach i realizujemy online (zoom).

Masz pytania? Napisz do nas.