REKRUTACJA

Rekrutacja do klas I (2022/23)

ankieta rekrutacyjna

Rekrutacja w naszej szkole podzielona jest na 3 części:

  • multitest kompetencyjny (w formie pisemnej)  – to zadania logiczne łączące elementy z różnych dziedzin nauki, wiedzy ogólnej, sprawdzają kreatywność ucznia i to jak radzi sobie z logicznym myśleniem i wnioskowaniem – 90 min.
  • język angielski (w formie pisemnej)  – czyli ‚reading’ i ‚use of english’ (grammar, vocabulary) w formie testu otwartego na poziomie A2+/B1 – 60 min. Z części językowej zwolnione są osoby, które zdały B2 First for Schools.
  • rozmowa kwalifikacyjna (w formie ustnej – online)  – rozmowa na temat zainteresowań szkolnych i tych realizowanych w czasie wolnym, postaw społecznych, zaangażowania w życie społeczne, przyjaźni, pomysłów na rozwój osobisty… Istnieje również możliwość zadania komisji dodatkowych pytań odnośnie liceum. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie z kandydatem.

Miejscem przeprowadzenia multitestu kompetencyjnego oraz części językowej jest budynek Fundacji Szkolnej przy ul. Obrzeżnej 12a w Warszawie, rozmowy kwalifikacyjne umawaiamy w indywidualnych terminach i realizujemy online (zoom).

Masz pytania? Napisz do nas.