INNOWACYJNE METODY PRACY

W codziennych działaniach edukacyjnych, oprócz rozwoju sfery poznawczej, koncentrujemy się także na rozwoju umiejętności 4K naszych uczniów, czyli kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

Na lekcjach nasi nauczyciele stwarzają uczniom warunki do poszukiwania i zgłębiania wiedzy różnymi sposobami, a także zachęcają ich do aktywnego poznawania świata poprzez eksperymentowanie, stawianie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, analizowanie i wyciąganie wniosków. Jednocześnie, pełnią rolę przewodnika i towarzysza, wspierając uczniów na ich drodze do wiedzy i umiejętności, samodzielności i odpowiedzialności za własny proces edukacyjny, oraz pomagając uczniom odkrywać i wzmacniać ich indywidualne predyspozycje i talenty.

Mając na uwadze holistyczny rozwój naszych uczniów, dobieramy najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne, inspirując się m.in. modelem Vess, harvardowskim Project Zero czy Myśleniem Wizualnym i Krytycznym, oraz traktując obowiązkową podstawę programową jako punkt wyjścia do szerszych poszukiwań edukacyjnych.