INNOWACYJNE METODY PRACY

W codziennych działaniach edukacyjnych, oprócz rozwoju sfery poznawczej, koncentrujemy się także na rozwoju umiejętności 4K naszych uczniów, czyli kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

Na lekcjach nasi nauczyciele stwarzają uczniom warunki do poszukiwania i zgłębiania wiedzy różnymi sposobami, a także zachęcają ich do aktywnego poznawania świata poprzez eksperymentowanie, stawianie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, analizowanie i wyciąganie wniosków. Jednocześnie, pełnią rolę przewodnika i towarzysza, wspierając uczniów na ich drodze do wiedzy i umiejętności, samodzielności i odpowiedzialności za własny proces edukacyjny, oraz pomagając uczniom odkrywać i wzmacniać ich indywidualne predyspozycje i talenty.

Mając na uwadze holistyczny rozwój naszych uczniów, dobieramy najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne, inspirując się m.in. modelem Vess, harvardowskim Project Zero czy Myśleniem Wizualnym, oraz traktując obowiązkową podstawę programową jako punkt wyjścia do szerszych poszukiwań edukacyjnych.