Kursy Dla Kandydatów

Uwaga w związku z sytuacją epidemiologiczną nastąpiła zmiana terminarza i formy warsztatów!

Kursy przygotowujące dla kandydatów do Liceum Fundacji Szkolnej odbywają się w formie ZDALNEJ na platformie ZOOM.

Celem kursów jest przygotowanie uczniów do nauki w klasie I Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Szkolnej i obejmuje:

– techniki efektywnego uczenia się, organizacji i planowania pracy,
– zaznajomienie uczniów z formułą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Szkolnej opartą m.in. o interdyscyplinarność i logiczne myślenie,
– naukę rozwiązywania problemów bazującą na współpracy, komunikacji, logice i nieszablonowym łączeniu wątków z różnych dziedzin nauki,
– warsztaty logicznego myślenia,
– przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.

W czasie kursów wykorzystywane są zróżnicowane, głównie zadaniowe i problemowe metody prowadzenia zajęć, z którymi uczniowie spotkają się w czasie laboratoriów i lekcji w naszym Liceum. Utrwalimy znany już materiał ze szkoły podstawowej i nauczymy się wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności przy kreatywnym rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Kursy prowadzone są przez nauczycieli i ekspertów Fundacji Szkolnej na co dzień pracujących w Szkołach Fundacji Szkolnej.

Doskonałym uzupełnieniem kursów dla kandydatów do Liceum Fundacji Szkolnej są organizowane przez Fundację Szkolną kursy przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty, które odbywają się w czasie ferii zimowych. Szczegóły wkrótce na www.fundacjaszkolna.edu.pl

zapisy

Terminarz

05.11.2020 r. – otwarcie kursu, warsztat interdyscyplinarny – 2,5h
18.11.2020 r. – techniki efektywnego uczenia się – 2h
3.12.2020 r. – warsztat interdyscyplinarny – 2h
17.12.2020 r. – język angielski – 2h
14.01.2021 r. – techniki efektywnego uczenia się – 2h
11.02.2021 r.  – logiczne i krytyczne myślenie – 2h
25.02.2021 r. – warsztat interdyscyplinarny – 2h
11.03.2021 r. – autoprezentacja i radzenie sobie ze stresem, zakończenie – 2,5h

spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

Zapisy

Koszt kursu wynosi 310 złotych – pierwsze zajęcia 5.11.2020 r. są bezpłatne
(szczegóły dotyczące płatności dostępne są w formularzu zgłoszeniowym)

formularz zgłoszeniowy

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS