LABORATORIA

PRAKTYCZNY WYMIAR EDUKACJI

W każdym semestrze klasy pierwszej uczeń uczęszcza na jedno, zgodne z profilem laboratorium, oraz minimum jedno dodatkowe, wybrane przez siebie.

Celem laboratoriów jest pokazanie praktycznej strony różnych dziedzin nauki, połączenia świata edukacji i biznesu, oraz pomoc w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.