Więcej godzin

Program zajęć dopasowany do potrzeb edukacji na najwyższym poziomie

W obu profilach realizujemy dodatkowo, poza zajęciami ujętymi w obowiązkowej siatce godzin:

  • 2 godziny języka angielskiego
  • 1 lub 2 godziny matematyki (w zależności od klasy)
  • 1 godzinę informatyki nawiązującej do tematyki wybranego profilu oraz nauczanych przedmiotów.
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin
Przedmiot I II III IV
zakres podst. roz. podst. roz. podst. roz. podst. roz.
1. Język polski 4 4 4 4
2. Język obcy nowożytny 5 5 5 5
3. Drugi język obcy nowożytny 3 3 3 3
4. Filozofia 1
5. Historia 2 2 2 2
6. Wiedza o społeczeństwie 1 1
7. Podstawy przedsiębiorczości 1 1
8. Geografia 1 2 1
9. Biologia 1 2 2 1 2 2
10. Chemia 1 2 2 1 2 2
11. Fizyka 1 1 2 2 2 2
12. Matematyka 5 5 3 5 2 5 3
13. Informatyka 2 2 2 2 2 2 2
14. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
15. Edukacja dla bezpieczeństwa 1
16. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
17. Laboratoria 4
18. Religia/etyka 1 1 1 1
19. Wychowanie do życia w rodzinie 14h w każdym roku
razem 36 0 34 31 25
razem 36 34+rozsz. 31+rozsz. 25+rozsz.