Wyjazdy

szansa na pogłębienie wiedzy

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa oraz częściowo filozofii, realizujemy w czasie dwóch sportowo-integracyjnych projektów wyjazdowych: wrześniowego i majowego.

Dodatkowo podczas wyjazdów uczniowie integrują się oraz realizują inne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia.