Wyjazdy

szansa na pogłębienie wiedzy

Program nauczania z takich przedmiotów jak filozofia czy edukacja dla bezpieczeństwa, realizujemy w czasie dwóch obowiązkowych projektów wyjazdowych: wrześniowego i majowego.

Dodatkowo podczas wyjazdów uczniowie integrują się oraz realizują inne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia.